आदरणीय सांगे खड्रो (२०१९) सँग सात प्रकारका सचेतना

2019 मा बौद्ध तर्क र बहस को एक भाग को रूप मा सिकाइएको बौद्ध दर्शन अनुसार सात प्रकार को जागरूकता को एक सिंहावलोकन।

मन भनेको के हो ?

आदरणीय सांगे खड्रोले चेतनाको परिभाषा र चेतनाको विभाजनलाई इन्द्रिय बनाम मानसिक चेतना र धारणा बनाम अवधारणालाई समेट्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

सात प्रकारको चेतना

प्राइम र नन-प्राइम कोग्नाइजर, र प्रत्यक्ष बोधकहरूको विभाजनलाई समेट्ने आदरणीय सांगे खड्रो।

पोष्ट हेर्नुहोस्

प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ताहरूको अनुकरण

पूज्य सांगे खड्रोले प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ता र अनुमानित ज्ञानीहरूको प्रतिकृति सिकाउनुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

त्यसपछिका ज्ञानीहरू

पूज्य सांगे खड्रोले पछिका ज्ञानीहरूको विभाजनलाई समेट्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

बेवास्ता धारणा, शंका, र गलत विवेक ...

पूज्य सांगे खद्रोले अविवेकी धारणा, शंका र गलत चेतनाको व्याख्या गर्दै सात प्रकारका चेतनाको सिकाइ समाप्त गर्नुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्