आर्यहरूको सात रत्न (2019)

नागार्जुनको श्लोक 32 मा उल्लेखित आर्यहरूको सात रत्नहरूको बारेमा शिक्षा एक मित्रलाई पत्र: विश्वास, नैतिक आचरण, शिक्षा, उदारता, सत्यनिष्ठा, अरूको लागि विचार, र बुद्धि।

आर्यका सात रत्न: विश्वास

आदरणीय थुबटेन चोड्रनले विश्वासको बारेमा कुरा गर्छ, आर्यहरूको पहिलो रत्न, र यसको तीन प्रकारहरू: प्रशंसा, महत्वाकांक्षी, र विश्वास जुन विश्वासबाट आउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आर्यका सात रत्न: नैतिक आचरण

नैतिक आचरणको महत्त्व, आर्यहरूको दोस्रो रत्न, र अरूलाई चोट पुर्याउँदा हामीलाई पनि चोट पुर्याउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आर्यका सात रत्न: भौतिक उदारता

भौतिक उदारताका फाइदाहरू, आर्यहरूको तेस्रो रत्नले उल्लेख गरेको विभिन्न प्रकारको उदारता मध्ये एक।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आर्यहरूका सात रत्नहरू: प्रिहरूको उदारता...

आर्यहरूको तेस्रो रत्नमा उल्लेखित अन्य दुई प्रकारको उदारता: डरबाट सुरक्षा र धर्मको दान।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आर्यका सात रत्न: तिब्बीमा सिकाइ...

तिब्बती मठहरूमा अध्ययन कार्यक्रमहरू, जुन पश्चिममा सिक्ने कार्यक्रमहरू भन्दा धेरै फरक छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आर्यका सात रत्न: विचार...

व्यक्तिगत अखण्डता र अरूको लागि विचार, आर्यहरूको पाँचौं र छैटौं रत्न।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आर्यका सात रत्न: व्यक्तिगत अखण्डता

हामी कस्तो प्रकारको व्यक्ति बन्न चाहन्छौं भनेर विचार गर्दै, अरूको लागि आफ्नो निष्ठा र विचार कसरी बढाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आर्यहरूका सात रत्नहरू: बुद्धिको खेती

आर्यको सातौं रत्न, बुद्धि र तिनको विकास गर्न सक्ने तीन तरिकाको चर्चा गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्