संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति (२०२१–वर्तमान)

द लाइब्रेरी अफ विजडम एन्ड कम्प्यासनको भोल्युम तीनमा चलिरहेको शिक्षाहरू हाम्रो वर्तमान अवस्था र हाम्रो उच्चतम क्षमतामा परम पवित्र दलाई लामासँग सह-लेखन गरिएको छ। प्रशान्त समय अनुसार शुक्रबार साँझ 6 बजे लाइभ इन गर्नुहोस् यहाँ.

शिक्षा कसरी अध्ययन गर्ने

ज्ञान र करुणाको पुस्तकालयको तेस्रो खण्ड "संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति" बाट शिक्षण सुरु गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

चार सत्य

अध्याय 1 बाट शिक्षण जारी राख्दै, "स्वयम्बारे तीन प्रश्नहरू" खण्ड पूरा गर्दै र "चार सत्यहरू" खण्ड सुरु गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

साँचो दु:ख

अध्याय 1 बाट सिकाउँदै, "प्रत्येक सत्यको प्रकृति" लाई कभर गर्दै साँचो दुहखा र तीन प्रकारका असंतोषजनक अनुभवहरूमा केन्द्रित।

पोष्ट हेर्नुहोस्

दुख्खाको उत्पत्ति

अध्याय १ बाट पढाउन जारी राख्दै, "प्रत्येक सत्यको प्रकृति" लाई कभर गर्दै, सर्तको व्यापक दुहखा र दुख्खाको उत्पत्तिको व्याख्या गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

चार सत्यका गुण

चार सत्यको सोह्र विशेषताहरूमा खण्ड सुरु गर्दै। चार सत्यको मोटे र सूक्ष्म रूपहरूको पनि व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्

साँचो दुख्खाका चार गुण

कसरी साँचो दुख्खाको पहिलो र दोस्रो विशेषताहरूले विकृत अवधारणाहरूको प्रतिरोध गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

साँचो उत्पत्तिको चार विशेषताहरू

अध्याय १ को निरन्तरता, साँचो दुहखाका चार विशेषताहरू र साँचो उत्पत्तिका चार विशेषताहरू व्याख्या गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

साँचो समाप्तिको चार विशेषताहरू

अध्याय १ बाट शिक्षा, साँचो विरामका चार गुणहरू र साँचो मार्गका चार गुणहरू वर्णन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

सत्य मार्गका चार गुण

साँचो मार्गका चार विशेषताहरू वर्णन गर्दै अध्याय 1 पूरा गर्दै र अध्याय 2 सुरु गर्दै, "यो के हो भनेर दुख्खा जान्ने" लाई समेट्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्