स्टेज अफ द पाथ: रिफ्युज एनगोन्ड्रो (२००९)

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) मा आधारित छोटो कुराकानी गुरु पुजा पहिलो पञ्चेन लामा लोबसाङ चोकी ग्याल्टसेन द्वारा लेखिएको पाठ।

गुरुको शरण लिने

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा कसरी गुरुको शरण लिने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

योग्यता क्षेत्र को दृश्य

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा पवित्र प्राणीहरूको योग्यता क्षेत्र कसरी कल्पना गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

बुद्धको दर्शन गर्दै

ताकीको प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा बुद्धलाई कसरी कल्पना गर्ने भन्ने बारे लामा छपा जोर्च पूजाको श्लोकमा टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्

तीन रत्नहरूको दृश्यावलोकन

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा बुद्ध, धर्म र संघलाई कसरी कल्पना गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

संवेदनशील प्राणीहरूको कल्पना गर्दै

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा अन्य संवेदनशील प्राणीहरूलाई कसरी कल्पना गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

गुरुलाई कसरी हेर्ने

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) मा संलग्न हुँदा हाम्रा आध्यात्मिक गुरुहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी शुद्ध बनाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

हाम्रा नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्दै

हाम्रा नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्न शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) कसरी प्रयोग गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

धर्म शरण

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) मा संलग्न हुँदा बुद्धको शिक्षाको बारेमा गलत विचारलाई कसरी शुद्ध गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

संघ शरण

शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा संघका गुणहरू कसरी प्राप्त गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

शरणार्थी ध्यान विषयहरू

बुद्ध, धर्म र संघका गुणहरूलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्नाले कसैको ध्यान अभ्यासलाई बढाउन सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

थप शरण ध्यान विषयहरू

शरण लिँदा इमानदारीका साथ शंकाको जाँच गर्नाले ध्यान अभ्यास बढाउन सकिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

शरण सल्लाह

रिट्रीटको तयारीमा: गुरु, बुद्ध, धर्म र संघमा शरण लिनको लागि मन्त्र कसरी उच्चारण गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्