भिक्षु शिक्षाहरू (इटाली 2017)

इटालीको पोमायाको इस्टिटुटो लामा त्जोङ खापामा भिक्षुहरूलाई दिइएको शिक्षा।

मठ उपदेशका दस फाइदाहरू

व्यक्तिगत भिक्षु, संघ, समाज र धर्मको संरक्षणका लागि बुद्धले उपदेशहरू स्थापना गर्नका लागि दिएका दस कारणहरू समावेश छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्

संघका छवटा सद्भावहरू: भाग २

भिक्षु समुदायमा सद्भाव कायम राख्ने छवटा तरिका जसले समुदायलाई सम्पूर्ण र प्रत्येक व्यक्तिलाई मद्दत गर्दछ। पहिलो तीनको छलफल…

पोष्ट हेर्नुहोस्

संघका छवटा सद्भावहरू: भाग २

भिक्षु समुदायमा सद्भाव कायम राख्ने छवटा तरिका जसले समुदायलाई सम्पूर्ण र प्रत्येक व्यक्तिलाई मद्दत गर्दछ। पछिल्लो तीन दिनको छलफल…

पोष्ट हेर्नुहोस्

भिक्षुहरूसँग प्रश्न र उत्तरहरू

समुदायमा दैनिक जीवनका विभिन्न विषयहरूमा छलफल, समन्वयका लागि आवेदकहरू, बासिन्दाहरूको भूमिका, र पश्चिममा मठ सिर्जना गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्