पूज्य सांगे खड्रो द्वारा ध्यान १०१ (२०२१)

पूज्य संगे खड्रोको शिक्षा पहिलो पटक ध्यान र बुद्ध धर्म दुवैको सामना गर्ने मानिसहरूका लागि उपयुक्त छ।

थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।

ध्यान 101: सास मा ध्यान

आसन र सास फेर्ने ध्यानको प्रविधि र माइन्डफुलनेसको लागि बेयर ध्यान ध्यानमा निर्देशन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।

ध्यान १०१: मनमा ध्यान जस्तै...

आकाश जस्तै मन मा ध्यान को व्याख्या एक निर्देशित ध्यान द्वारा पछि।

पोष्ट हेर्नुहोस्
थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।

ध्यान १०१: ध्यानका प्रकारहरू

विचलित भावनाहरूसँग व्यवहार गर्न निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यानको साथ नौ राउन्ड सास फेर्ने ध्यानमा निर्देशन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।

ध्यान 101: दैनिक ध्यान pra को लागि सल्लाह...

दैनिक ध्यान अभ्यास र अभ्यास सत्रको चार भागहरू स्थापना गर्न सल्लाह।

पोष्ट हेर्नुहोस्
थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।

ध्यान 101: समानता ध्यान

दुई निर्देशित ध्यान। हाम्रो सकारात्मक गुणहरूसँग सम्पर्कमा रहन र अर्को अरूप्रति समानता विकास गर्नको लागि ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्