चिकित्सा बुद्ध साधना शिक्षाहरू (२०२१)

जुलाई २०२१ मा श्रावस्ती एबेमा मेडिसिन बुद्ध रिट्रीटको क्रममा दिइएको मेडिसिन बुद्ध अभ्यासमा शिक्षा।

दैनिक जीवनमा दृढता अभ्यास

रिसलाई कसरी छोड्ने र दैनिक जीवनमा धैर्य अभ्यास गर्ने। चिकित्सा बुद्ध साधना को निरन्तर व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्

अनुरोध गर्ने मनोवैज्ञानिक संयन्त्र p...

मेडिसिन बुद्ध साधनामा अनुरोध गर्ने मनोवैज्ञानिक संयन्त्र। साथै, कसरी प्रतिकूलता धर्म अभ्यास अवसर हो र हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्

चिकित्सा बुद्ध उपचार दृश्यहरू

मेडिसिन बुद्ध साधनाको अनुरोध खण्डको निरन्तर व्याख्या र चिकित्सा बुद्ध मन्त्र पढ्दा गरिएको उपचार दृश्यहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्

मेडिसिन बुद्ध रिट्रीट: प्रश्न र उत्तर

मेडिसिन बुद्ध अभ्यास र धर्म अभ्यास विषयहरूमा प्रश्नहरूको जवाफ, पुनर्जन्म, मन्त्रहरू, र दैनिक जीवनमा शिक्षाहरू एकीकरण सहित।

पोष्ट हेर्नुहोस्

चिकित्सा बुद्धको अटल समाधान 1-6

मेडिसिन बुद्धको अटल संकल्पहरूको व्याख्याको एक भाग - 1 यद्यपि 6 समाधान गर्दछ। अरूको दयामा प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्व पनि।

पोष्ट हेर्नुहोस्

चिकित्सा बुद्धको अटल समाधान 7-12

व्याख्याको दोस्रो भाग चिकित्सा बुद्धको अटल समाधान गर्दछ। 7 देखि 12 सम्मको समाधानहरू कभर गरिएका छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्