गेशे येशी लुन्डुप (२०१९–२२) सँग विचारको प्रकाश

ड्रेपुङ लोसेलिंग गुम्बाका वरिष्ठ धर्म शिक्षक गेशे येशी लुन्डुप लामा सोङ्खापाको बारेमा पढाउनुहुन्छ विचारको प्रकाश, चन्द्रकीर्तिको टिप्पणी मध्य मार्गको लागि पूरक.

"मध्यमार्गको पूरक"

शीर्षकको अर्थ बुझाउने र मध्यमाक र योगचर सिद्धान्तहरू व्याख्या गर्ने खण्डलाई कभर गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

बोधिसत्वको कारणको रूपमा करुणा

"विचारको प्रकाश" मा शिक्षाहरू जारी राख्दै र श्रोताहरू, एकान्त अनुभूतिकर्ताहरू, बुद्ध र बोधिसत्वहरूको जड कति ठूलो करुणा हो भनेर व्याख्या गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

श्रोताहरू र एकान्त वास्तविकताहरू

लामा सोङ्खापाको "विचारको ज्योति" मा सिकाउँदै र बुद्धबाट कसरी श्रोता र एकल बोधकहरू जन्मेका छन् भनेर व्याख्या गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

तीन प्रकारको करुणा

लामा सोङ्खापाको "विचारको प्रकाश" मा सिकाउने र संवेदनशील प्राणीहरूलाई अवलोकन गर्ने करुणाको व्याख्या गर्दै, पहिलो प्रकारको महान करुणा।

पोष्ट हेर्नुहोस्

महान करुणाको वस्तुहरू

अनुकम्पा अवलोकन गर्ने घटना र करुणाको व्याख्या गर्दै संवेदनशील प्राणीहरूको शून्यता अवलोकन गर्दै, दोस्रो र तेस्रो प्रकारको महान करुणा

पोष्ट हेर्नुहोस्

तीन प्रकारको करुणा

चन्द्रकीर्तिको तीन प्रकारको करुणाको पहिचान गर्ने श्लोकको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्

समीक्षा सत्र: तीन प्रकारको करुणा

इनारमा बाल्टिनको समानता सहित तीन प्रकारको करुणाको समीक्षा सत्र।

पोष्ट हेर्नुहोस्

करुणालाई बुद्धिसँग जोडिएको छ

तीन प्रकारको करुणाको निरन्तर टिप्पणी र मार्ग अभ्यास गर्ने तरिकाहरूमा खण्डको सुरुवात।

पोष्ट हेर्नुहोस्

समीक्षा सत्र: अनुकम्पा, अनन्तता र एम...

प्रश्न र उत्तरहरू करुणामा ध्यान गर्दा ध्यानको वस्तु के हो? के रिक्तताको अनुभूति बोधिसत्व मार्गमा प्रगतिको अभिन्न अंग हो?…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मेडिटेशन हलमा सिकाउने क्रममा गेशे येशी लुन्डुप मुस्कुराउँदै।

पहिलो बोधिसत्व मैदान: धेरै आनन्दित

बोधिसत्व वरिष्ठहरूको आधारमा टिप्पणी र पहिलो ग्राउन्ड, द वेरी जॉयफुलमा टिप्पणी सुरु।

पोष्ट हेर्नुहोस्

समीक्षा सत्र: बोधिसत्व पथ र आधारहरू

कसरी ज्ञानको निरन्तरतालाई दस बोधिसत्व आधारहरूमा विभाजित गरिएको छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

उत्कृष्ट श्रोता र एक्लो रियलाइजरहरू

बोधिसत्व श्रेष्ठहरूले श्रोताहरू र एकान्त अनुभव गर्नेहरूलाई तिनीहरूका गुणहरूद्वारा कसरी पछाडी पार्छन् भन्ने व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्