हरियो तारा साधना शिक्षा (२०१५)

2020 मा श्रावस्ती अबेमा एक हप्ता लामो रिट्रीटको भागको रूपमा आदरणीय सांगे खड्रोद्वारा दिइएको हरियो तारा साधनामा शिक्षा।

हरियो तारा को थाङ्का छवि।

निर्देशित ध्यान संग लामो हरियो तारा साधना

तारा साधना को संस्करण 2009-2010 ग्रीन तारा शीतकालीन रिट्रीट को समयमा एक रेकर्ड निर्देशित ध्यान संग प्रयोग गरियो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।

तारा को हो?

ताराको उत्पत्ति, तारा अभ्यासको उद्देश्य र फाइदाहरू, र हरियो ताराको प्रतीकात्मकता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।

आठ खतराहरू

आठ खतराहरूमध्ये पहिलो चारमा सिकाउँदै हामी तारालाई अहंकार, अज्ञानता, क्रोध र ईर्ष्याबाट जोगाउन आग्रह गर्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।

ताराको परम्परागत अस्तित्व

परम्परागत अस्तित्व र क्रोध र ईर्ष्या कसरी कम गर्ने भनेर तीन मापदण्डहरू प्रयोग गरेर ताराको अस्तित्वको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।

गलत विचारका चोरहरू

पाँच फरक प्रकारका गलत विचारहरू र शून्यताले दुःखलाई कसरी हटाउँछ र आकर्षण परम्परागत रूपमा अवस्थित छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।

कंजूषता, आसक्ति र शंका

आठ खतराहरू मध्ये अन्तिम तीन - कंजूषता, आसक्ति र शंका - तिनीहरूका गल्तीहरू, र तिनीहरूको प्रतिरोध गर्ने उपायहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।

दु:खको सामना कसरी गर्ने

पीडादायी भावनाहरूसँग व्यवहार गर्न सल्लाह। पीडादायी भावनाहरूको अनुसन्धानमा निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्