हरियो तारा साधना शिक्षा (२०१५)

2015 मा श्रावस्ती एबेमा ग्रीन तारा रिट्रीटको समयमा दिइएको हरियो तारा अभ्यासमा शिक्षा।

हरियो तारा को थाङ्का छवि।

निर्देशित ध्यान संग लामो हरियो तारा साधना

तारा साधना को संस्करण 2009-2010 ग्रीन तारा शीतकालीन रिट्रीट को समयमा एक रेकर्ड निर्देशित ध्यान संग प्रयोग गरियो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
नदी र पहाडहरू देखाउने कार्डको अगाडि सुनौलो ताराको मूर्ति।

तारा साधना को मनोविज्ञान

हरित तारा साधना अभ्यासको मनोविज्ञान, शरण र बोधिचित्तदेखि मण्डला प्रस्ताव सम्म।

पोष्ट हेर्नुहोस्
नदी र पहाडहरू देखाउने कार्डको अगाडि सुनौलो ताराको मूर्ति।

तीन रत्नहरूको विशेष विशेषताहरू

बुद्ध, धर्म र संघका आठ गुणहरूको समीक्षा मैत्रेयको "उत्कृष्ट निरंतरतामा ग्रन्थ" अनुसार।

पोष्ट हेर्नुहोस्
नदी र पहाडहरू देखाउने कार्डको अगाडि सुनौलो ताराको मूर्ति।

तारा साधनाको थप मनोविज्ञान

तारा साधनाको मनोविज्ञानको व्याख्यालाई निरन्तरता दिँदै, मण्डला चढाउनेदेखि अभ्यासको अन्त्यसम्म।

पोष्ट हेर्नुहोस्