गुड कर्मा रिट्रीट (मलेसिया २०१६)

राम्रो कर्ममा आधारित शिक्षा: कसरी सुखको कारणहरू सिर्जना गर्ने र सारवाकमा रिट्रीटमा दिइएका दुःखका कारणहरूबाट बच्ने

भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।

मन सुख र दुखको स्रोत हो

हाम्रो अनुभवको सिद्धान्त कारण हाम्रो पूर्व कर्म, विगतमा गरिएका कर्महरू हुन्। बाह्य व्यक्ति र परिस्थितिहरू सहकारी अवस्थाहरू हुन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।

कर्म र शुद्धिको चार गुण

कर्मका चार आधारभूत सिद्धान्तहरू बुझ्दा कार्यहरूलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ। चार विरोधी शक्तिहरू प्रयोग गरेर नकारात्मक कर्मको शुद्धीकरण।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।

हाम्रो जीवनमा कर्मको शिक्षाहरू लागू गर्दै

रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुन र विनाशकारी कार्यहरूबाट बच्न दैनिक जीवनमा कर्मका शिक्षाहरू कसरी लागू गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।

कर्म कर्म र परिणामहरूको चक्र

"राम्रो कर्म" पुस्तकबाट चिन्तन प्रशिक्षण कविता "शार्प हतियारको चक्र" बाट चयन गरिएका पदहरूमा टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्