चार विचार जसले दिमागलाई धर्ममा फर्काउँछ (मलेशिया 2017)

मलेसियामा बौद्ध रत्न फेलोसिपले आयोजना गरेको रिट्रीटमा मनलाई धर्ममा फर्काउने चार विचार-अस्थायीता, दु:ख, कर्म र बहुमूल्य मानव पुनर्जन्मको शिक्षा।

आदरणीय चोड्रनले बौद्ध रत्न फेलोशिपमा एक जोडीलाई मणि चक्कीहरू दिन्छन्।

एक बहुमूल्य मानव मा प्रतिबिम्बित को महत्व ...

आत्म-विश्वासको विकास र हाम्रो क्षमताको कदर गर्नु हाम्रो बहुमूल्य मानव पुनर्जन्मलाई विचार गर्ने मुख्य उद्देश्य हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय चोड्रनले बौद्ध रत्न फेलोशिपमा एक जोडीलाई मणि चक्कीहरू दिन्छन्।

बहुमूल्य मानव जीवनको लागि कारणहरू सिर्जना गर्दै

कसरी बहुमूल्य मानव जीवनको मूल्यमा ध्यान गर्दा धर्म अभ्यासको लागि ठूलो उत्साह उत्पन्न हुन्छ। बहुमूल्य मानव जीवनको सोह्र कारणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय चोड्रनले बौद्ध रत्न फेलोशिपमा एक जोडीलाई मणि चक्कीहरू दिन्छन्।

बहुमूल्य मानव जीवनको मूल्य र उद्देश्य

धर्म अभ्यासको उद्देश्य आन्तरिक शान्ति, कल्याण र पूर्तिको भावना ल्याउनु हो। राम्रो जग हुनुको अर्थ के हो...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय चोड्रनले बौद्ध रत्न फेलोशिपमा एक जोडीलाई मणि चक्कीहरू दिन्छन्।

आठ सांसारिक चिन्ताहरू त्याग्नुहोस्

जब आठ सांसारिक चिन्ताबाट मुक्ति हुन्छ त्यहाँ सद्गुण सिर्जना गर्ने र अरूको ख्याल गर्ने ठाउँ हुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्