बौद्ध अभ्यास को आधार (2018-20)

द लाइब्रेरी अफ विजडम एण्ड कम्प्यासनको दोस्रो खण्डमा परम पवित्र दलाई लामासँग सह-लेखन गरिएको, बौद्ध दर्शनका सिद्धान्तहरू र बौद्ध मार्गको आधारभूत चरणहरूमा शिक्षाहरू।

नश्वरता र मृत्युको चेतना संग बाँच्नु

चारवटा "सीलहरू" मध्ये तीन, शास्त्र वा पाठ कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने चिन्हहरू हेरेर बौद्ध हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्

निर्वाण साँचो शान्ति हो

चौथो मुहर, त्यो निर्वाण साँचो शान्ति हो, र चार सीलहरूको अनुक्रमको महत्त्व, र तिनीहरू कसरी चारसँग सम्बन्धित छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्

दुई सत्य र गैर-भ्रामक ज्ञान

दुई सत्य, परम र पर्दा सत्य, र चन्द्रकीर्ति अनुसार चार प्रकारका भरपर्दो ज्ञातकहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्

चेतनाका प्रकारहरू

सौतान्त्रिका सिद्धान्त विद्यालयका अनुसार सात प्रकारका चेतना र प्रासांगिक सिद्धान्त विद्यालयका अनुसार चार प्रकारका भरपर्दो ज्ञानी छन् ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

भरपर्दो कोग्नाइजर र sylogisms

सचेतनाका प्रकारहरू, प्रत्यक्ष र अनुमानित भरपर्दो कोग्नाइजरहरू, र सिलोजिजमहरू कसरी बुझ्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

उदाहरण र अख्तियारको आधारमा भरपर्दो ज्ञातकहरू...

गलत चेतना र हाम्रो भावनात्मक जीवन, र उदाहरण र अधिकारमा आधारित भरपर्दो ज्ञातकहरू बीचको सम्बन्ध।

पोष्ट हेर्नुहोस्

तीन गुणा विश्लेषण

आधिकारिक गवाहीमा आधारित भरपर्दो कोग्नाइजरहरू, र शास्त्र वैध छ वा छैन भनेर निर्धारण गर्न कसरी तीन गुणा विश्लेषण गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

सही कारणहरू र भरपर्दो ज्ञातकहरू

तीन प्रकारका शंका, भरपर्दो चिन्तकहरूको प्रासांगिक दृष्टिकोण, र हामीसँग सही कारण र भरपर्दो कग्नाइजर हुँदा कसरी थाहा पाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

भरपर्दो कोग्नाइजर र ध्यान

हाम्रो सोचको ढाँचा र कोग्नाइजरहरूको प्रकारहरू बीचको सम्बन्ध, र कसरी अनुमानित भरपर्दो कोग्नाइजरहरू ध्यानसँग सम्बन्धित छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्

घटना को वर्गीकरण

ध्यान र sylogisms को बारे मा एक छलफल, र घटना को बौद्ध वर्गीकरण रूपरेखा अध्याय 3 सुरु हुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

शरीर र मन

शरीर र मनको रचना गर्ने विभिन्न पक्षहरू: बाह्र स्रोतहरू र अठारह घटकहरू, र पाँच सर्वव्यापी मानसिक कारकहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्