धर्म गाइड प्रशिक्षण (सिंगापुर २००१)

अक्टोबर 27-28 र नोभेम्बर 26,2001 सम्म सिंगापुरको Kong Meng San Phor Kark See Monastery मा आयोजित कार्यशालाहरूबाट सिकाइहरू।

टर्की आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई अगाडिको पोर्चमा लैजानुहुन्छ।

धर्म गाइडहरूको लागि उपकरण

ध्यान सत्रहरू र धर्म छलफल समूहहरूलाई कसरी मार्गदर्शन गर्ने भन्ने बारे व्यावहारिक अभ्यास र सुझावहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
टर्की आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई अगाडिको पोर्चमा लैजानुहुन्छ।

प्रमुख ध्यान र छलफलहरू

ध्यानलाई कसरी मार्गदर्शन गर्ने, छलफल समूहहरूलाई सहज बनाउने र दुःखमा परेकाहरूलाई आध्यात्मिक साथीको रूपमा कार्य गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
टर्की आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई अगाडिको पोर्चमा लैजानुहुन्छ।

एक चिकित्सा बुद्ध ध्यान नेतृत्व

मेडिसिन बुद्ध अभ्यासलाई ध्यान सत्र कसरी मार्गदर्शन गर्ने भन्ने नमूनाको रूपमा प्रयोग गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्