खुशी रिट्रीटको कारणहरू सिर्जना गर्दै (सिंगापुर 2014)

बौद्ध फेलोसिपद्वारा आयोजित पोह मिङ त्से मन्दिरमा आयोजित दुईदिने रिट्रीटमा दिइएको शिक्षा।

दुई पहेंलो ट्युलिप खोल्दै।

खुशीको कारणहरू सिर्जना गर्दै

छ प्राथमिक दिमाग र 51 मानसिक कारकहरूको एक सिंहावलोकन, र पाँच सर्वव्यापी र पाँच वस्तु-निर्धारण मानसिक कारकहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
दुई पहेंलो ट्युलिप खोल्दै।

सद्गुण मानसिक कारकहरू

एघार पुण्य मानसिक कारकहरू मध्ये पहिलो सातको व्याख्या र तिनीहरूलाई खेती गर्दा हुने फाइदाहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
दुई पहेंलो ट्युलिप खोल्दै।

माध्यमिक दु:खहरू

जरा दुखाइमा अन्तिम शिक्षा र 20 माध्यमिक पीडाहरूमा शुरुवात व्याख्या, उपस्थितिमा उद्धार गरिएको बिरालोको बच्चाको साथ।

पोष्ट हेर्नुहोस्