चेन्रेजिग साधना शिक्षण (२००९)

2009 मा श्रावस्ती एबेमा चेनरेजिग रिट्रीटमा दिइएको चेनरेजिग अभ्यासमा शिक्षा।

हजार सशस्त्र Chenrezig

1000-शस्त्रधारी चेन्रेजिग देवता साधना सहित निर्देशित ...

निर्देशित ध्यान रेकर्डिङको साथ 1000-सशस्त्र Chenrezig साधना अभ्यास।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।

चीजहरू निर्भर रूपमा अवस्थित छन्

आत्मको प्रकृति र हाम्रो मनोवृत्ति कसरी ठोस छैन भनेर बुझ्नको लागि शिक्षा।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।

दया विकास गर्ने तरिकाहरू

हामीलाई अरूको लागि दया विकास गर्न मद्दत गर्ने दुई तरिकाहरू; एक निर्भर कारक रूपमा समानता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।

प्रेम र करुणाको विकास गर्दै

पीडादायी भावनाहरूलाई पुन: उत्पन्न हुनको लागि ठाउँ नदिई ध्यान गर्दा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार-आर्म्ड चेनरेजिग एप्लिकको थाङ्का।

समानता र मायालु दया

विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई खुल्ला विचार राखेर हाम्रा बानीको पीडाहरूमाथि विजय हासिल गर्न मार्गदर्शन।

पोष्ट हेर्नुहोस्