आदरणीय सांगे खड्रो (२०२१) सँग आफ्नो मन जान्नुहोस्

आदरणीय सांगे खड्रो द्वारा बौद्ध मनोविज्ञान को एक परिचय। पाठ्यक्रमले दिमाग के हो, धारणा र अवधारणा, जागरूकताका प्रकारहरू, र मानसिक कारकहरू जस्ता विषयहरू अन्वेषण गर्दछ।

आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: मन के हो?

मन, मन र सुख र दुःख, मनको प्रकृति, र छ चेतना बुझ्न किन महत्त्वपूर्ण छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: धारणा र अवधारणा

सर्तहरू जसले अवधारणात्मक दिमागलाई नेतृत्व गर्दछ। धारणा र अवधारणामा दिमागको विभाजन र कसरी गलत धारणाहरू आउँछन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ता र अनुमान...

सात प्रकारका दिमाग मध्ये पहिलो दुईको व्याख्या - प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ता र अनुमानित ज्ञानीहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: सात प्रकारका मन र जागरूकता

सात प्रकारका मनका बाँकी पाँच प्रकारको व्याख्या र गलत चेतनाबाट अनुभूतितर्फको प्रगति।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: दिमाग र मानसिकताको परिचय...

मन, इन्द्रिय र मानसिक चेतना को परिभाषा को एक सिंहावलोकन। मुख्य दिमाग र मानसिक कारकहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: सर्वव्यापी मानसिक कारकहरू

मुख्य दिमाग र मानसिक कारकहरू द्वारा साझा समानताहरू, र भावना, भेदभाव, इरादा, ध्यान, र सम्पर्कको पाँच सर्वव्यापी मानसिक कारकहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: वस्तु-निर्धारण र सद्गुण...

पाँच वस्तु-निर्धारण मानसिक कारकहरू र पहिलो तीन सद्गुण मानसिक कारकहरूको व्याख्या - विश्वास, सत्यनिष्ठा, र अरूको लागि विचार।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: सद्गुण मानसिक कारकहरू

अनासक्ति, अद्वेष, अविचलता, आनन्द प्रयास, विनम्रता, ईमानदारी, समानता, र गैर-हानिकारकता को सद्गुण मानसिक कारक को व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो दिमाग जान्नुहोस्: दु: ख को एक सामान्य व्याख्या ...

मानसिक पीडाहरूको एक सिंहावलोकन र छवटा जरा पीडाहरू मध्ये पहिलोको व्याख्या, संलग्नक, संलग्नकको एन्टिडोटहरू सहित।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: छ जरा दुख

अर्थको व्याख्या र बाँकी पाँच मूल दु: ख को प्रतिरोधी: क्रोध, अहंकार, अज्ञानता, भ्रमित शंका, र पीडादायक दृष्टिकोण।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।

आफ्नो मन जान्नुहोस्: बीस सहायक दु:खहरू

20 सहायक मानसिक पीडाहरूको एक व्याख्या, जुन तीन मूल दु:खका शाखाहरू हुन्, र चार चर मानसिक कारकहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्