जागरण जोय रिट्रीट (बोल्डर क्रीक 2014)

शान्तिदेवको अध्याय ७ मा शिक्षा बोधिसत्वको कर्ममा संलग्न बोल्डर क्रिकको वज्रपानी संस्थानमा सप्ताहन्तको रिट्रीटको क्रममा दिइएको थियो।

उज्यालो गुलाबी सूर्यास्त विरुद्ध उडिरहेको व्यक्ति र चराको सिल्हूट।

आनन्दित प्रयास, अज्ञानता र आलस्य

रमाइलो प्रयासमा यो रिट्रीट हामीलाई मार्गमा मद्दत गर्न दृढता र आलस्यलाई प्रतिरोध गर्ने शिक्षाहरूबाट सुरु हुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो गुलाबी सूर्यास्त विरुद्ध उडिरहेको व्यक्ति र चराको सिल्हूट।

आलस्यको प्रतिरोध गर्दै

आलस्यका विभिन्न प्रकारहरू र तिनीहरूलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने, र मृत्युलाई सम्झने र हाम्रो जीवनमा स्पष्ट प्राथमिकताहरू सेट गर्ने महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो गुलाबी सूर्यास्त विरुद्ध उडिरहेको व्यक्ति र चराको सिल्हूट।

जागृत आनन्द

हतियार-जस्तै आनन्दित प्रयास कसरी उत्पन्न गर्ने, निराशाबाट बच्ने र आलस्य, निरुत्साह र थकानको प्रतिरोध गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो गुलाबी सूर्यास्त विरुद्ध उडिरहेको व्यक्ति र चराको सिल्हूट।

एक रमाइलो दीर्घकालीन दृष्टि

आकांक्षाको महत्त्व र आनन्ददायी दीर्घकालीन दृष्टि, आत्म-विश्वास, र सद्गुण र गैर-पुण्यका फलहरूको परीक्षा।

पोष्ट हेर्नुहोस्
उज्यालो गुलाबी सूर्यास्त विरुद्ध उडिरहेको व्यक्ति र चराको सिल्हूट।

दृढता र आत्म-विश्वास

आत्म-आत्मविश्वासलाई अभिमानबाट कसरी छुट्याउन सकिन्छ, उत्साहका साथ सद्गुणमा संलग्न हुने, र आत्मकेन्द्रितताका बेफाइदाहरू यस रिट्रीटमा छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्