बौद्ध मार्गको नजिक (2018-19)

द लाइब्रेरी अफ विजडम एन्ड कम्प्यासनको खण्ड १ मा श्रावस्ती अबेमा दिइएको विस्तृत टिप्पणी, बौद्ध मार्गको नजिक.

एक्काइसौं शताब्दीका बौद्धहरू

२१ औं शताब्दीको बौद्ध हुनुको अर्थ के हो भन्ने बारे परम पावनद्वारा प्रस्तावना कभर गर्दै र इतिहासलाई प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावना सुरु गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्

बुद्ध धर्मको अन्वेषण

अध्याय १ मा अध्यापन: बौद्ध धर्मको अन्वेषण गर्दै, बौद्ध धर्म, विज्ञान र अन्य धर्महरू बीचको सम्बन्धलाई हेर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

एक व्यापक परिप्रेक्ष्य

अध्याय 1 समाप्त गर्दै, बौद्ध धर्मको अन्वेषण गर्दै, बुद्ध धर्मको बारेमा जान्न सुरु गर्दा व्यापक परिप्रेक्ष्यको मूल्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

आर्यका चार सत्य

"आर्यहरूको चार सत्य" र "आश्रित उत्पन्न र रिक्तता" खण्डहरू कभर गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

दु:खको अन्त्य हुने सम्भावना छ

"आश्रित उत्पन्न र तीन रत्नहरू" र "दुख्खा अन्त्यको सम्भावना" खण्डहरू समावेश गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

मन र भावनाहरू

शुरुवात अध्याय 3: मन र भावनाहरू, दुखी र गैर-पुण्य बीचको सम्बन्धको अन्वेषण गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

मन नै सुखको स्रोत हो

आदरणीय थुबटेन जिग्मेले पहिलो अध्यायको समीक्षा गर्नुहुन्छ, मन कसरी सुख र दुखको स्रोत हो भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

नैतिक संकटको सामना गर्दै

आदरणीय थुबटेन साम्तेनले नैतिक संकटको सामना गर्दा कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दै पहिलो केही अध्यायहरूमा समीक्षाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

भावना र क्लेशहरू

अनुलग्नकमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, अध्याय 3 को भागको रूपमा 'भावना र क्लास' मा पढाइँदै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

क्रोध र भ्रम

रिस, मोहभंग, र भावनाहरू र अस्तित्वमा अध्याय 3 मा खण्डहरू समावेश गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्