खुला हृदयको जीवन (2017-वर्तमान)

चलिरहेको शिक्षामा आधारित छ खुला मनको जीवन अप्रिल 2017 देखि श्रावस्ती एबेको मासिक धर्म दिवस साझेदारीमा दिइएको। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डा. रसेल कोल्ट्ससँग सह-लिखित।

नराम्रो सल्लाह दिने साथीहरु

कस्तो बानी विचलित गर्ने भावनाहरू साथीहरू जस्तै खराब सल्लाह दिने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

करुणाको डर

विगतमा हानि भएका अरूहरूसँग विश्वास गर्ने सम्बन्ध बनाउन कसरी समय लाग्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्