अमिताभ रिट्रीट्स (रसिया 2017-18)

2017-18 मा रूसको उत्तर कुनसाङ्गर बौद्ध रिट्रीट सेन्टरमा अमिताभ बुद्धको रिट्रीटमा दिइएको शिक्षा। रूसी मा लगातार अनुवाद संग।

अमिताभ बुद्धको थाङ्का छवि।

निर्देशित ध्यान सहित अमिताभ बुद्ध देवता साधना...

अमिताभ बुद्ध मा साधना संग निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभ अभ्यास को परिचय

अमिताभ बुद्धको ध्यानको परिचय। पावन भूमिमा पुनर्जन्म पाएको फाइदा। सांसारिक चिन्ताहरूलाई धर्म अभ्यासमा लुकाउनबाट रोक्न।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभ अभ्यास: जप र दृश्य

अमिताभ बुद्ध जपको व्याख्या र प्रदर्शन। मन्त्रहरूको अर्थ, तिनीहरूको उद्देश्य र मन्त्रको समयमा दृश्य।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभ अभ्यास: मन्त्र पठन र दृश्य...

मन्त्र पठन को समयमा दृश्य र शुद्धीकरण को व्याख्या। आठ सांसारिक चिन्ताहरूको हानिको निरन्तरता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभ अभ्यास: आकांक्षा प्रार्थना

अमिताभ अभ्यासको आकांक्षा खण्डको व्याख्या। अरूको नजिकमा दयालुपनलाई हाम्रो पूर्वनिर्धारित मोड बनाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभ अभ्यास: मृत्युको समयको लागि प्रार्थना ...

मृत्युको समयको लागि प्रार्थनाको व्याख्या। अभ्यास र मृत्यु प्रक्रिया संग परिचित द्वारा यो एक सकारात्मक अनुभव हुन सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभ अभ्यास: मृत्युको समयको लागि प्रार्थना ...

अमिताभ साधनाबाट मृत्युको समयको लागि प्रार्थनाको निरन्तर व्याख्या। हाम्रो जीवनलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्नको लागि मृत्युको ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

आश्रय र पाँच नियमहरू राख्छन्

शरण लिनको लागि डाक्टर, औषधि र नर्सहरूको रूपमा थ्री ज्वेल्सको उपमा प्रयोग गर्दै। पाँचवटा नियम पालनाले हाम्रो जीवनलाई कसरी...

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभ बुद्ध साधना का अवलोकन

उद्देश्य सहित अमिताभ अभ्यास को एक संक्षिप्त सिंहावलोकन। प्रार्थनाको अर्थको व्याख्या र तिनीहरूले हाम्रो सामान्य सोच्ने तरिकालाई कसरी चुनौती दिन्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभको शुद्ध लामा पुनर्जन्मको प्रार्थना...

अमिताभको पवित्र भूमिमा पुनर्जन्म होस् भनी लामा सोङ्खापाको प्रार्थनाको व्याख्या। कारणहरू सिर्जना गर्न आवश्यक मनोवृत्ति र कार्यहरूको प्रकार...

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभको शुद्ध लामा पुनर्जन्मको प्रार्थना...

अमिताभको पवित्र भूमिमा पुनर्जन्म लिने, त्यहाँ शिक्षा प्राप्त गर्ने र अरूलाई फाइदा गर्ने क्षमता विकास गर्नका लागि उनीहरूलाई बुझ्ने आकांक्षाहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
तिनमा अमिताभ, हरियो तारा र वज्रसत्त्वसहितको तीनवटा रुसी पुतली चित्रित छन्।

अमिताभको शुद्ध लामा पुनर्जन्मको प्रार्थना...

अभागी अवस्थाहरूमा भएकाहरूलाई तिनीहरूको स्वभाव अनुसार धर्म सिकाउने आकांक्षा। संचारित र अनुभूति धर्मको आवश्यकता छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्