आदरणीय सांगे खड्रो (२०२२) सँग ७० विषय

70 विषयहरू ज्ञानको सम्पूर्ण सूत्र मार्गको महत्त्वपूर्ण अध्ययन हो जुन मैत्रेयको "स्पष्ट प्राप्तिको लागि आभूषण" मा प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा महायानमा आधार, मार्ग र लक्ष्यका सबै आधारभूत सुविधाहरू समावेश छन्।

70 विषयहरू: परिचय

"स्पष्ट प्राप्तिको लागि आभूषण," 70 विषयहरूको लागि आधारको सिंहावलोकन।

पोष्ट हेर्नुहोस्

70 विषयहरू: महायान मार्गहरू

बोधिसत्व मार्गहरूमा अध्याय 1, शीर्षक 3 देखि 7 को व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्

70 विषयहरू: एकाग्रता, अवशोषण, र bod...

अध्याय 1, विषय 8 र 9 मा संलग्नता को प्राप्ति र संचय को प्राप्ति मा शिक्षा।

पोष्ट हेर्नुहोस्

70 विषयहरू: मार्गहरू जान्ने

अध्याय 2 को सिंहावलोकन, मार्गहरू जान्ने, र यसको पहिलो चार विषयहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्

70 विषयहरू: ध्यानको महायान मार्ग

ध्यानको महायान मार्गमा अध्याय 2, विषय 5 देखि 11 सम्मको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्

70 विषयहरू: पूर्ण रूपमा आवेदनको परिचय...

आठ कोटिहरूको समीक्षा र अध्याय 4 को परिचय, पूर्ण पक्षहरूमा आवेदन।

पोष्ट हेर्नुहोस्

70 विषयहरू: शिखर आवेदन

शिखर अनुप्रयोगमा अध्याय 5 को अवलोकन र चयन गरिएका विषयहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्

70 विषयहरू: चार अनुप्रयोगहरू र बुद्धहुड

अध्याय 6 देखि 8 को सिंहावलोकन: क्रमिक अनुप्रयोग, तात्कालिक अनुप्रयोग, र परिणाम सत्य शरीर।

पोष्ट हेर्नुहोस्