37 बोधिसत्वहरूको अभ्यासहरू पूज्य सांगे खड्रोसँग (2019)

Gyelsay Togmay Zangpo द्वारा "बोधिसत्व को 37 अभ्यास" मा आदरणीय संगे खड्रो द्वारा छोटो कुराकानी।

मैत्रेय बोधिसत्वको स्वर्ण मूर्ति।

बोधिसत्वको ३७ अभ्यास

गेल्से तोग्मे जाङ्पो द्वारा बोधिसत्वको गुणहरू विकास गर्ने पदहरू, साथै पदहरूको रेकर्डिङ।

पोष्ट हेर्नुहोस्