वज्रसत्व शीतकालीन रिट्रीट 2019

तीन महिनाको जाडो रिट्रीटमा वज्रसत्व अभ्यासको बारेमा आदरणीय थुबटेन चोड्रन र अन्य श्रावस्ती अबे भिक्षुहरूद्वारा कुराकानी।

वज्रसत्व शीतकालीन रिट्रीट 2019 मा सबै पोस्टहरू