वज्रसत्व

वज्रसत्वले सबै बुद्धहरूको बुद्धि र करुणालाई जोड्दछ र विगतका नकारात्मकताहरूलाई शुद्ध गर्न हामीलाई समर्थन गर्दछ।

वज्रसत्वमा सबै पोस्टहरू

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

"नैतिक पतनको बोधिसत्वको कबुली...

"नैतिक पतनको बोधिसत्वको स्वीकार" मा उल्लिखित गैर-गुणहरूको चर्चा। साथै आवश्यकता…

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व भेटे

वज्रसत्वसँग सम्बन्धित विभिन्न तरिकाहरू र शुद्धिकरणसम्बन्धी प्रश्नहरूको उत्तर।

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व संग सम्बन्ध को विकास

वज्रसत्व अभ्यासले हामीलाई हाम्रो अज्ञानता र दुःखको सामना गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्