हरियो तारा

मुक्तिदाता ताराको अभ्यास कसरी गर्ने, हाम्रो बुद्ध सम्भाव्यतालाई भविष्यमा पूर्णरूपमा शुद्ध र विकसित रूप दिने ।

हरियो तारामा सबै पोस्टहरू

हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

दुई सत्य

दुई सत्यहरू बीचको सम्बन्ध - परम्परागत र परम - र परम्परागत अस्तित्वको लागि तीन मापदण्डहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

आठ खतराहरू

आठ खतराहरूमध्ये पहिलो चारमा सिकाउँदै हामी तारालाई हामीलाई घमण्डबाट जोगाउन आग्रह गर्छौं,...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

ताराको परम्परागत अस्तित्व

पारम्परिक अस्तित्वको लागि तीन मापदण्डहरू प्रयोग गरेर ताराको अस्तित्वको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

आत्म कहाँ छ?

शरीर र दिमागको विश्लेषणको माध्यमबाट अन्तर्निहित अवस्थित आत्मलाई अस्वीकार गर्दै। साथै खण्डन गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

गलत विचारका चोरहरू

पाँच विभिन्न प्रकारका गलत विचारहरू र कसरी खालीपन हटाउने प्रश्नहरूको जवाफ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

व्यक्तिहरूको निस्वार्थता

किन निस्वार्थताले कर्मलाई कमजोर बनाउँदैन वा करुणालाई अमान्य बनाउँदैन। निस्वार्थताको तीन तह...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

कंजूषता, आसक्ति र शंका

आठ खतराहरू मध्ये अन्तिम तीन - कंजूषता, आसक्ति र शंका - तिनीहरूका गल्तीहरू, र प्रतिरोधी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

भावनाहरूको निस्वार्थता

खण्डन गर्ने बारे "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को अध्याय 9 को पदहरूमा टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

दु:खको सामना कसरी गर्ने

पीडादायी भावनाहरूसँग व्यवहार गर्न सल्लाह। पीडादायी भावनाहरूको अनुसन्धानमा निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

मन र घटनाको निस्वार्थता

"बोधिसत्व कार्यहरूमा संलग्न" को अध्याय 9 मा टिप्पणीको अन्तर्निहित अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्