प्रारम्भिक अभ्यासहरू

प्रारम्भिक अभ्यासहरू (ngöndro) हाम्रो दिमाग शुद्ध गर्न र हाम्रो ध्यान अभ्यासलाई गहिरो बनाउन।

प्रारम्भिक अभ्यासहरूमा सबै पोस्टहरू

मण्डला हस्त मुद्रा प्रदान गर्दै।
मण्डला प्रस्ताव

मण्डला र दूरगामी मनोवृत्ति

मण्डला प्रसादको बारेमा छलफल र मण्डला कसरी अर्पण गर्ने भन्ने प्रदर्शन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मण्डला हस्त मुद्रा प्रदान गर्दै।
मण्डला प्रस्ताव

मण्डला प्रसादको उद्देश्य

हामी किन नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्न प्रारम्भिक अभ्यासहरू गर्छौं भन्ने कारणहरू बुझ्नको महत्त्व र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्खापाको थाङ्का तस्बिर।
गुरु योग

लामा सोङ्खापा गुरु योग, भाग १

गुरु योगको अभ्यासको आदरणीय थबटेन चोड्रनको व्याख्याको भाग १।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्खापाको थाङ्का तस्बिर।
गुरु योग

लामा सोङ्खापा गुरु योग, भाग १

गुरु योगको अभ्यासको आदरणीय थबटेन चोड्रनको व्याख्याको भाग १।

पोष्ट हेर्नुहोस्