प्रारम्भिक अभ्यासहरू

प्रारम्भिक अभ्यासहरू (ngöndro) हाम्रो दिमाग शुद्ध गर्न र हाम्रो ध्यान अभ्यासलाई गहिरो बनाउन।

प्रारम्भिक अभ्यासहरूमा सबै पोस्टहरू

35 बुद्धको थाङ्का छवि।
३५ बुद्धलाई प्रणाम

तीन ढेरको सूत्र

35 बुद्धहरूलाई प्रणाम गर्ने शुद्धिकरण अभ्यासले भावनात्मक बोझ हटाउँछ र अवरोधहरू शान्त गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

शरण सल्लाह

वापसीको तयारीमा: गुरुको शरण लिन मन्त्र कसरी उच्चारण गर्ने,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

थप शरण ध्यान विषयहरू

शरण लिँदा इमानदारीका साथ शंकाको जाँच गर्नाले ध्यान अभ्यास बढाउन सकिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

शरणार्थी ध्यान विषयहरू

बुद्ध, धर्म र संघका गुणहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्नाले कसरी ध्यान बढाउन सक्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

संघ शरण

प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा संघका गुणहरू कसरी प्राप्त गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

धर्म शरण

प्रारम्भिक अभ्यासमा संलग्न हुँदा बुद्धको शिक्षाको बारेमा गलत धारणालाई कसरी शुद्ध गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

हाम्रा नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्दै

हाम्रा नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्न शरण लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) कसरी प्रयोग गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

गुरुलाई कसरी हेर्ने

प्रारम्भिक अभ्यासमा संलग्न हुँदा हाम्रा आध्यात्मिक गुरुहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी शुद्ध बनाउने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

संवेदनशील प्राणीहरूको कल्पना गर्दै

लिने प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा अन्य संवेदनशील प्राणीहरूलाई कसरी कल्पना गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

तीन रत्नहरूको दृश्यावलोकन

प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा बुद्ध, धर्म र संघलाई कसरी कल्पना गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

बुद्धको दर्शन गर्दै

कसरी कल्पना गर्ने भन्ने बारे लामा छपा जोर्च पूजाको श्लोकमा टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

योग्यता क्षेत्र को दृश्य

प्रारम्भिक अभ्यासको भागको रूपमा पवित्र प्राणीहरूको योग्यता क्षेत्र कसरी कल्पना गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्