शरण Ngöndro

योग्यताको क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्दा शरण प्रार्थना पठाउने प्रारम्भिक अभ्यासमा निर्देशनहरू।

शरणार्थी Ngöndro मा सबै पोस्टहरू

शरण Ngöndro

बुद्धको दर्शन गर्दै

कसरी कल्पना गर्ने भन्ने बारे लामा छपा जोर्च पूजाको श्लोकमा टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

योग्यता क्षेत्र को दृश्य

प्रारम्भिक अभ्यासको भागको रूपमा पवित्र प्राणीहरूको योग्यता क्षेत्र कसरी कल्पना गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

गुरुको शरण लिने

प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा कसरी गुरुमा शरण लिने...

पोष्ट हेर्नुहोस्