चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

समानता, प्रेम, करुणा र आनन्द खेती गर्न ध्यान।

चार अतुलनीयहरू खेती गर्ने सबै पोस्टहरू

चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

हाम्रा शत्रुहरूको लागि दयामा ध्यान

हामीलाई कठिनाइ भएकाहरू वा जोसँग दया जगाउनको लागि एक निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

मेटा र सुरक्षामा ध्यान

मायालु दया वा मेटामा निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान, साथीहरू, शत्रुहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नमा केन्द्रित…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

अनुकम्पा संग प्रतिक्रिया मा ध्यान

अरूसँग सम्बन्ध र अन्तरक्रियाहरूमा थप करुणा ल्याउन मद्दत गर्न निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

कार्यमा करुणाको ध्यान

अनुकम्पाको भावनासँग सम्पर्कमा रहन र यसलाई राख्नको लागि निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

दयालु प्रेरणा मा ध्यान

मानिसहरू र गुणहरूमा प्रतिबिम्बित गर्न निर्देशित ध्यान हामीले विकास गर्न मद्दत गर्न प्रेरणादायी पाउँछौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शिर निहुराएर र हत्केला जोडेर उभिएका पूज्य खद्रो।
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

आफ्नो शरीर छोडेर ध्यान

विचार रूपान्तरण मा एक निर्देशित ध्यान जसमा हामी हाम्रो चार तत्वहरू समर्पित गर्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

चार अथाह तिमीलाई खेती गर्ने ध्यान...

जति धेरै हामी आफूलाई चार अथाह विचारहरू - प्रेम, करुणा, आनन्द र समानतासँग परिचित गराउँछौं - उति धेरै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

अरूको दयामा ध्यान

अरूसँग जोडिएको र प्राप्तकर्ता बन्ने जागरूकता ल्याउन निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्