दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

क्रोध, आसक्ति, ईर्ष्या र पूर्वाग्रह जस्ता दु:खहरू हटाउन ध्यान।

एन्टीडोट्स टू अफ्लिक्सनमा सबै पोष्टहरू

दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

प्रतिष्ठामा लगाव हटाउन ध्यान

आठ सांसारिक चिन्ताहरूमा निर्देशित ध्यान, राम्रोसँगको लगावलाई जित्नमा केन्द्रित…

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

विचलित भावनाहरु संग काम मा ध्यान

आदरणीय Thubten Chodron ले हामीलाई वर्तमान चुनावमा विस्तारित दिमाग विकास गर्न मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

पूर्वाग्रहको साथ काम गर्ने मनन

हामी पूर्वाग्रही भएका कसैको डर र क्रोधलाई मुक्त गर्न मद्दत गर्नको लागि निर्देशित ध्यान...

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

परिभाषाहरू, हानिहरू र मुख्य दु:खहरूका लागि एन्टिडोटहरू: संलग्नक, क्रोध, ईर्ष्या, र अहंकार।

पोष्ट हेर्नुहोस्