कर्म

कर्मको नियम र यसको प्रभावसँग सम्बन्धित शिक्षाहरू, वा शरीर, बोली, र दिमागको जानाजानी कार्यहरूले हाम्रो परिस्थिति र अनुभवहरूलाई कसरी असर गर्छ। कर्मको नियम र यसको प्रभावले वर्तमान अनुभव कसरी विगतका कार्यहरूको उत्पादन हो र वर्तमान कार्यहरूले भविष्यको अनुभवलाई कसरी असर गर्छ भनी बताउँछ। पोष्टहरूमा कर्मका प्रकारहरू र विशेषताहरू र दैनिक जीवनमा कर्मको बुझाइ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे शिक्षाहरू समावेश छन्।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

अज्ञानता बुझ्दै

दु:खहरू कसरी अज्ञानमा जरा गाडिएका छन् र हामी कसरी अज्ञानतालाई उन्मूलन गर्न सक्छौं भनेर व्याख्या गर्दै, जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्धत्व संवेदनशील प्राणीहरूमा निर्भर गर्दछ

अध्याय 12 को समीक्षा गर्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", वर्णन गर्दै कि बुद्ध कसरी संवेदनशील प्राणीहरूमा निर्भर छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

संसारमा र बाहिर कर्म

अध्याय 10 बाट शिक्षण पूरा गर्दै, अन्तिम दुई ट्रान्सेन्डेन्टल कारकहरू व्याख्या गर्दै र प्रकारहरू कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

साँचो दुहखाको समीक्षा

अध्याय 2 को समीक्षा गर्दै, वास्तविक दुहखासँग सम्बन्धित खण्डहरू समावेश गर्दै अस्तित्वको क्षेत्रहरू र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

"ये धर्म धरानी"

अध्याय 10 बाट शिक्षण सुरु गर्दै, "धारणी" लाई व्याख्या गर्नका लागि तिनीहरूले कसरी विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्