योगाचार (चित्तमात्रा)

A महायान सिद्धान्त प्रणाली जसले आधारभूत चेतना र एक पीडादायी चेतना सहित आठ चेतनाहरू स्वीकार गर्दछ, र अन्य-संचालित (निर्भर) को वास्तविक अस्तित्वलाई जोड दिन्छ। घटना तर बाह्य वस्तुहरू दाबी गर्दैन।