सांसारिक आत्माहरू

ईश्वरीय क्षेत्रमा वा शक्तिशाली आत्माको रूपमा जन्मेका प्राणीहरू। जसरी तिनीहरू अझै पनि दु:खको बल अन्तर्गत चक्रीय अस्तित्वमा पुनर्जन्म लिन्छन् र कर्मतिनीहरूको शक्तिहरू सीमित र अस्थायी छन्।

पर्यायवाची:
सांसारिक देवताहरू