ज्ञान शून्यता महसुस गर्दै

एक मनोवृत्ति जसले अन्तिम वा अन्तिम तरिकालाई सही रूपमा बुझ्दछ जसमा सबै व्यक्तिहरू र घटना अस्तित्व, अर्थात्, अन्तर्निहित अस्तित्वको शून्यता महसुस गर्ने मन।