वज्रायण

एक महायान बौद्ध परम्परा, तिब्बत र जापानमा लोकप्रिय, जसमा अभ्यासकर्ता तान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न हुन्छन्।

पर्यायवाची:
हीरा गाडी