उपाध्याय

एक वरिष्ठ भिक्षु वा भिक्षुनी जसले नयाँ नियुक्त भएकाहरूलाई तालिम दिन्छ।