निर्बाध मार्ग (आनन्तर्यमार्ग, तिब्बती: बार चेद मेद लाम)

एक बुद्धि सीधै खालीपन को अनुभूति गर्दछ जुन अशुद्धता को सम्बन्धित भाग हटाउन को लागी प्रक्रिया मा छ।