अन्तर्निहित प्रवृत्ति (अनुसया, अनुसया)

दिमागमा अव्यक्त स्वभाव जसले सक्षम बनाउँछ प्रकट कष्टहरू उपयुक्त कारण र कारण उत्पन्न हुँदा अवस्था उपस्थित छन्। यी हुन् संलग्न कामुकता को, क्रोध, हेराइहरू, भ्रमित संदेह, अहंकार, अस्तित्व (तीन क्षेत्रहरूमा), र अज्ञानता।