अन्तिम विश्लेषण (तिब्बती: Don dam pa' i dpyod pa)

विश्लेषण जसले वस्तु वास्तवमा के हो र यसको अस्तित्वको गहिरो मोड जाँच गर्दछ।