बाह्र स्रोत (आयाताना, तिब्बती: skye mched)

जसले चेतनाको उदयलाई खोल्छ वा बढाउँछ। तिनीहरूमा छवटा बाह्य इन्द्रिय स्रोतहरू हुन्छन् (रूप, ध्वनि, गन्ध, स्वाद, मूर्त वस्तु, र अन्य। घटनार छ आन्तरिक इन्द्रिय स्रोतहरू (आँखा, कान, नाक, जिब्रो, जीउर मानसिक ज्ञान संकाय)। बौद्ध अभ्यास को आधार को अध्याय 3 हेर्नुहोस्।