टुल्कु

ए को पहिचान गरिएको अवतार आध्यात्मिक गुरु तिब्बती बौद्ध परम्परामा।