बुद्ध प्रकृति को रूपान्तरण (समुदानीतगोत्र, तिब्बती: rgyas 'gyur gi rigs)

कुनै पनि मन जो अपवित्रताबाट मुक्त छैन, जसको निरन्तरता जागृतिमा जान्छ, र त्यो शून्यताको आधारको रूपमा काम गर्दछ जुन स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। बधाई प्रकृति