तीन विषाक्त मनोवृत्ति

अज्ञानता, क्रोध (शत्रुता), र संलग्न। तिनीहरूले हाम्रो दिमागलाई विष बनाउँछन् र हाम्रो सम्बन्धलाई विषाक्त गर्ने कार्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्छन्।