तीन ज्वेल्स

बुद्ध, धर्म र संघा.

पर्यायवाची:
ट्रिपल रत्न