राम्ररी शान्त गर्दै

निरन्तर ध्यान को सातौं चरण, जहाँ संलग्नता संग ध्यान वस्तु अझै पनि सूक्ष्म विचलन द्वारा अवरोध गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरू सजिलै वशमा छन्। (संस्कृत: cittavyupashamana)