जागरणको लागि सैंतीस सहायक (बोधिपक्ष-धर्म)

तालिमका सात सेटहरू- मननका चार स्थापना, चार सर्वोच्च प्रयास, अलौकिक शक्तिका चार आधारहरू, पाँच संकाय, पाँच शक्तिहरू, सात जागरण कारकआठ गुणा महान मार्ग- जसले सँगै निर्ममता र अन्तरदृष्टिको प्राप्तिमा नेतृत्व गर्दछ।