वस्तु (भाव, तिब्बती: dngos po)

(१) उत्पादनको पर्यायवाची, कार्य गर्न सक्ने कुरा; (२) अन्तर्निहित अस्तित्व।