थीसिस (प्रतिज्ञा)

के प्रमाणित गर्न सकिन्छ - विषय र भविष्यवाणी को संयोजन - एक sylogism मा।