टेनेट प्रणाली / विद्यालय

आधार, मार्ग, र परिणाम सम्बन्धी दार्शनिक दावीहरूको सेट जुन मानिसहरूको समूहद्वारा साझा गरिएको छ।